Služby

Poskytované služby pre klientov

Cieľom našich služieb je profesionalita, kvalita a spokojnosť našich klientov.

PORADENSTVO A SPROSTREDKOVANIE ÚVEROV

 

Na základe informácií od klienta vypracujeme najvýhodnejšie možnosti financovania a zabezpečíme všetky potrebné dokumenty pred a aj počas priebehu sprostredkovania, poskytneme rady a informácie ohľadom zabezpečenia úveru a prepisu nehnuteľnosti.

NASTAVENIE FIREMNÉHO FINANCOVANIA

 

Poradenstvo v oblasti firemného financovania, posúdenie aktuálnej finančnej situácie spoločnosti a možností úverového financovania.

PORADENSTVO A SPROSTREDKOVANIE V OBLASTI ŽIVOTNÉHO A NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

 

Vypracovanie ponúk životného poistenia, autopoistení, poistenia nehnuteľností a cestovného poistenia.

ZNALECKÉ POSUDKY

Ing. Milan Bohdal
Ing. Michal Derkits

 

Vypracovanie znaleckého posudku na požiadavku klienta našim znalcom v odbore stavebníctva už do 48h.

STAVEBNÝ DOZOR

Ing. Tomáš Ďuriník

 

Dozorovanie nehnuteľnosti v čase ich výstavby. Certifikovaný odborník v oblasti stavebníctva.

PRÁVNE PORADENSTVO

JUDr. Ing. Martin Chlapík

 

Spoločnosť má k dispozícií renomovaného právnika, ktorý na požiadanie klienta poskytne komplexné právne poradenstvo a rovnako vypracuje potrebnú dokumentácie.

PORADENSTVO A SPROSTREDKOVANIE V OBLASTI INVESTOVANIA A SPORENIA

 

Individuálne investičné nastavenie vzhľadom na situáciu klienta a jeho požiadavky.

FINANČNÝ AUDIT FIRIEM

 

Zníženie nákladov spoločností v oblasti finančných produktov a poistení. Po predložení dokumentácie k jednotlivým produktom Vám vypracujeme podrobnú analýzu k možnostiam úspor a efektivite nastavení.

FINANČNÝ AUDIT DOMÁCNOSTI

 

Posúdenie jednotlivých výdavkov domácnosti v oblasti financií a poistenia. Vypracovanie komplexnej analýzy a poskytnutie možnosti úspory.

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Ing. Stanislav Klobucký

 

Vypracovanie geometrického plánu na požiadavku klienta našim geodetom už do 48h.

KOLAUDÁCIE

Ing. Miroslava Schnellyová

 

Komplexné zabezpečenia potrebnej dokumentácie ku kolaudácií.

MEDIAČNÉ SLUŽBY

PaedDr. Ľubomír Franek

 

Mediačné služby zabezpečuje renomovaný mediátor s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti.

CELOROČNÁ SPRÁVA MAJETKU – BALÍKY SLUŽIEB

 

Komplexná správa úverových, investičných a poistných produktov klientov. Bankár klienta informuje o končiacich viazanostiach produktov a služieb, o najvýhodnejších možnostiach pre klienta v danom období, pravidelne s ním komunikuje o jeho aktuálnych požiadavkách. Bankár vždy stojí na strane klienta a vyhľadáva pre klienta aktuálne najvýhodnejšie možnosti. Bankár na základe pravidelnej komunikácie pozná svojho klienta, pozná jeho potreby a spravuje jeho produkty s vysokou efektivitou. Bankár poskytuje svojim klientom počas jednaní luxusné priestory s občerstvením a absolútnu diskrétnosť.

Poskytované služby pre partnerov

Naším obchodným partnerom ponúkame seriózne a transparentné podmienky spolupráce.

Zmluvné garancie provízií bez viazaných výšok mesačnej produkcie a ďalších spolupracovníkov

Priestory pre jednania k dispozícií

Systémové zabezpečenia

Propagačné materiály a vizitky na náklady spoločnosti

Vzdelávanie a on-line informácie

Individuálne podmienky

Provízie bez storno fondov